โรคซึมเศร้าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ป่วย atrial fibrillation รายใหม่

MEDICAL Psychiatry

20/10/2022

Medical Tribune

อุบัติการณ์สะสมของผู้ป่วย AF รายใหม่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านั้น สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้า และโรคซึมเศร้าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ป่วย AF รายใหม่ถึง 25.1%

Related News

Atrial fibrillation อาจเกิดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังดื่มไวน์เพียงแก้วเดียว

ไวน์เพียงแก้วเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF event) ได้ทันที จากการศึกษาโดย Gregory M. Marcus และคณะ...

13/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

ผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงอายุที่มี AF เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 ถึง 5 เท่า

ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะ atrial fibrillation เสี่ยงที่จะเกิด CVD สูงมาก...

24/08/2022

MEDICAL Internal Medicine

Machine learning ติดตามเสียงที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ปัญหาการจัดการดูแลผู้ป่วยนอกสำหรับโรคซึมเศร้า คือการขาดการติดตามโรคในระยะยาว หากการรักษาขาดช่วงไป ความทรงจำของผู้ป่วยก็จะเริ่มคลุมเรือ ทำให้แพทย์รับรู...

17/03/2022

MEDICAL Medtech

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสำหรับโรคซึมเศร้าใช้ร่วมกับวิธีใดถึงจะได้ผลดี

ในขณะที่การรักษาแบบ neuromodulation therapy สำหรับโรคซึมเศร้ากำลังได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาอาการทางจิ...

24/01/2022

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us