ติดเชื้อ HPV เสี่ยงเกิดโรคหูดับเฉียบพลัน

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HPV เสี่ยงที่จะเกิดโรคหูดับเฉียบพลันสูง

Related News

ประสิทธิภาพที่แท้จริงของวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

แม้ว่ามะเร็งปากมดลูกจะสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน human papillomavirus (HPV) และการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ แต่ในประเทศญี่ปุ่นอัตราการฉีดวัคซีนและ...

08/03/2021

MEDICAL OB/GYN

ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งจากการ oral sex

ในอดีตมีการศึกษาพบว่า oral sex เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค human papillomavirus-related oropharyngeal cancer (HPV-OPC) Virginia E. Drake และคณะจาก Johns Hop...

22/01/2021

MEDICAL Oncology

วัคซีน HPV ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

ในประเทศเกาหลีใต้ ได้เพิ่มให้ การฉีดวัคซีน human papillomavirus (HPV) ในเด็กผู้หญิง เป็นหนึ่งในโปรแกรมการฉีดวัคซีนของประเทศในปี 2016 แต่ข้อมูลเกี่ยวกั...

12/03/2021

MEDICAL OB/GYN

วัคซีน HPV ช่วยลดการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราการเกิดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลดลงประมาณ 38% และอัตราการเสียชีวิตลดลงประมาณ 43% ในตัวอย่างอายุ 15 - 24 ปี...

27/09/2022

MEDICAL OB/GYN

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us