การแนะนำครั้งแรกสำหรับอายุที่ควรผ่าตัดป้องกันมะเร็งรังไข่

MEDICAL Internal Medicine

18/08/2022

Medical Tribune

ผู้หญิงที่มี BRCA2 pathogenic variant เป็น positive จะเป็นมะเร็งรังไข่เมื่ออายุมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่พบในคนอายุต่ำกว่า 40 ปี)

Related News

ทำนายความเสี่ยงโรคมะเร็งรังไข่ด้วย AI

เนื่องจากโรคมะเร็งรังไข่มีอาการที่รับรู้โดยผู้ป่วย (subjective symptom) ได้น้อย และมีปัจจัยก่อมะเร็งจำนวนมากที่ยังไม่ทราบ ดังนั้นจึงทำให้วินิจฉัยโรคล่...

15/07/2021

MEDICAL Medtech

การศึกษาขนาดใหญ่เกี่ยวกับยีนที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับอ่อนในคนญี่ปุ่น

Keijiro Mizukami และคณะ จาก Laboratory for Genotyping Development, RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, Japan ได้ดำเนินการวิเคราะห์ DNA ของป...

14/12/2020

MEDICAL Oncology

AI chatbot ให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม

ทีมวิจัยจาก Haukeland University Hospital ประเทศนอร์เวย์กำลังสร้างและตรวจสอบ AI chatbot สำหรับ "ให้คำปรึกษาเรื่องโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งรังไข่ที่ถ...

03/11/2021

MEDICAL Medtech

ยีน BRCA1 / BRCA2 เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร / หลอดอาหาร / ท่อน้ำดี

ยีน BRCA1 และ BRCA2 ทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งถึง 4 ชนิด (เช่น มะเร็งเต้านม) นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะ...

13/05/2022

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us