ข้อมูลความชุกล่าสุดของโรคจิตเภท

MEDICAL Psychiatry

05/08/2022

Medical Tribune

ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ และวิตกกังวล จะมี HRQoL และ work productivity ต่ำกว่าคนปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ indirect cost เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า

Related News

ภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำงานลดลงของไตถึง 1.4 เท่า

แม้ว่าความถี่ของภาวะแทรกซ้อนของภาวะซึมเศร้าจะสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) แต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและการทำงาน...

28/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Toxoplasmosis กับอาการป่วยทางจิต

Toxoplasmosis คือการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ซึ่งเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่ง โดยเป็นการติดเชื้อที่พบได้ทั่วไปทั้งในคนและสัตว์ มีการคาดการณ์ว่าในบางประเทศม...

09/10/2020

MEDICAL Internal Medicine

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสำหรับโรคซึมเศร้าใช้ร่วมกับวิธีใดถึงจะได้ผลดี

ในขณะที่การรักษาแบบ neuromodulation therapy สำหรับโรคซึมเศร้ากำลังได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาอาการทางจิ...

24/01/2022

MEDICAL Psychiatry

ค้นพบ biomarker วินิจฉัยโรคจิตเภทที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มการศึกษาจากความร่วมมือระหว่าง Yoshio Goshima ศาสตราจารย์จาก Department of Molecular Pharmacology and Neurobiology, Yokohama City University Gradu...

26/08/2021

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us