บำบัดกระตุ้นสมองช่วยเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

MEDICAL Neurology

04/08/2022

Medical Tribune

การกระตุ้นสมองแบบไม่รุกราน (NIBS) มีประสิทธิภาพสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ในช่วงระยะเวลา 3 - 6 เดือนที่ดี

Related News

Zinc ป้องกันและรักษาภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันได้หรือไม่

จากการวิเคราะห์ meta-analysis แสดงให้เห็นว่าสังกะสี (zinc) อาจช่วยป้องกันอาการหวัดเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจเฉียบพลัน (respiratory tract in...

09/12/2021

MEDICAL Internal Medicine

พบ Nocebo Effect ในผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 กว่า 50%

Julia W. Haas และคณะจาก Beth Israel Deaconess Medical Center / Harvard Medical School ในสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาแบบ systematic review และ meta-analys...

11/03/2022

MEDICAL COVID-19

การสูบบุหรี่และ atrial fibrillation มีความสัมพันธ์กันหรือไม่?

เป็นที่ทราบกันว่าการสูบบุหรี่คือปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF) แต่ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับคว...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

การรักษาด้วย rTMS ช่วยเพิ่มอัตราการเลิกสูบบุหรี่

ปัจจุบัน repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) ถูกนำมาใช้รักษาความผิดปกติทางจิตเวช โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า Abraham Zangen และคณะจาก Ben-Gu...

04/11/2021

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us