ยาลดน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของการเป็นโรคตาที่สัมพันธ์กับอายุ

MEDICAL Internal Medicine : Diabetology

26/07/2022

Medical Tribune

metformin ช่วยลดความเสี่ยงของ OAG / insulin และ sulfonylurea ช่วยลดความเสี่ยงของ AMD

Related News

ปัจจัยที่ใช้ทำนายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

ผู้ป่วย slowly progressive type 1 insulin-dependent diabetes mellitus (SPIDDM) ที่ positive ต่อ anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) ซึ่งเป็น autoan...

20/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

การป้องกันความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกด้วยดนตรี

ความวิตกกังวลและความเครียดจะกระตุ้น sympathetic nervous system ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น (Cogn Behav Ther 2006; 35: 216-225) ใ...

07/09/2021

MEDICAL Ophthalmology

ยาลดน้ำตาลในเลือดเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 ร่วมกับโรคเบาหวาน

Andrea OY. Luk และคณะจาก University of Hong Kong จากฮ่องกง ตรวจสอบความสัมพันธ์ของสารลดน้ำตาลในเลือดชนิดต่าง ๆ กับผลลัพธ์ของโรค COVID-19 ทางคลินิกที่ร้...

22/11/2021

MEDICAL COVID-19

ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ insulin มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า

โดยปกติผู้ป่วยเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (early mortality) เพิ่มขึ้น You-Bin Lee และคณะจาก Sun...

01/04/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us