ตรวจหาภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นด้วยการวาดภาพ

MEDICAL Internal Medicine

21/07/2022

Medical AI Times

ตรวจสอบความแม่นยำของผู้สูงอายุด้วยการวาดรูปบน digital tablet พบว่าเป็นเครื่องมือราคาไม่แพงและสะดวกต่อตรวจจับ cognitive dysfunction ในระยะเริ่มแรกได้

Related News

Viagra ช่วยลดความเสี่ยงของ dementia ได้ถึง 70%

ปัจจุบันเกิดความคาดหวังที่จะพัฒนายารักษาโรคสมองเสื่อม จึงจำเป็นต้องศึกษาการออกฤทธิ์เชิงรักษาแบบใหม่ ๆ ของยาที่มีอยู่ในท้องตลาด หรือ drug repositioning...

19/01/2022

MEDICAL Neurology

โรคเบาหวานสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมจากทุกสาเหตุและโรคอัลไซเมอร์

อัตราการป่วยของโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c และ glycoalbumin (GA) สูง ล้วนสัมพันธ์กับการปรากฏของโรคอัลไซเมอร์ (AD) อย่างมีนัยสำคัญ...

26/09/2022

MEDICAL Internal Medicine

tau PET สำหรับพยากรณ์โรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น

Rik Ossenkoppele และคณะจาก Lund University ประเทศสวีเดนดำเนินการศึกษาประโยชน์ของ tau PET ในฐานะเครื่องมือพยากรณ์โรคในตัวอย่างผู้ป่วยแต่ละระยะของโรคอัล...

20/07/2021

MEDICAL Neurology

ยารักษา ADHD ช่วยให้อาการ apathy ในผู้ป่วย AD ดีขึ้น

methylphenidate ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นยารักษาโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) คาดว่าจะช่วยให้อาการ apathy (เ...

15/10/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us