ความหวังใหม่ในการรักษาโรคลมชักที่รักษายาก

MEDICAL Surgery : Neurosurgery

12/07/2022

Medical Tribune

volume-based rftc ได้รับผลการรักษาที่น่าพึงพอใจ และเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย insulo-opercular epilepsy ที่รักษายากอย่างมีประสิทธิภาพ

Related News

การผ่าตัดโรคลมชักในทารกมีผลเชิงบวกต่อพัฒนาการและควบคุมอาการชัก

เป็นที่ทราบกันดีว่าการผ่าตัดโรคลมชักในเด็กมีประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพของการผ่าตัดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในวัยทารกยังไม่เป็นที่แน่ชัด ดังนั้นกลุ่มวิจัยนำโ...

14/09/2021

MEDICAL Pediatrics

Late-onset epilepsy มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรือไม่

มีงานวิจัยบ่งชี้ว่าการอักเสบในสมอง (brain inflammation) เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคลมชัก (epilepsy) และภาวะสมองเสื่อม (dementia) Zhi-Ren ...

01/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

การพัฒนา seizure map จากการจำแนกโรคลมชักออกเป็น 16 ประเภท

Maria Luisa Saggio และคณะจาก Aix Marseille University ประเทศฝรั่งเศส รายงานเกี่ยวกับระบบการจำแนกโรคลมชัก (epilepsy) แบบใหม่โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์...

03/09/2020

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us