ผู้ป่วย CAD ที่มี HDL-C สูงกว่า 80 mg/dL เสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

07/07/2022

Medical Tribune

ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก all-cause mortality และการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นทั้งในกลุ่ม HDL-C ต่ำ (ต่ำกว่า 30mg/dL) และกลุ่มสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม HDL-C ปานกลาง (40 - 60mg/dL)

Related News

91% ของผู้ป่วย HFpEF มีภาวะ coronary artery disease และ coronary microvascular dysfunction

ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure with preserved ejection fraction; HFpEF) ที่มี left ventricular ejection fraction (LVEF) พบว่าจะมีความชุกข...

23/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

Stable coronary artery disease (CAD), ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างวิธีการรักษาแบบรุกลํ้าร่างกาย (Invasive) และวิธีการรักษาแบบประคับประคอง

ในการรักษาครั้งแรกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ตีบตันเสถียร (Stable coronary artery disease) ที่มีภาวะขาดเลือด (Ischemia) ระดับปานกลางถึงรุนแรง พบว...

20/04/2020

MEDICAL Surgery

หลังจากเหตุการณ์ 'Superspreading' บริษัท Biogen ได้สร้างศูนย์รวมข้อมูลผู้ป่วย COVID-19

การรายงานจาก The Boston Globe และ The New York Times ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานที่มีพนักงานประมาณ 175 คนเข้าร่วม ทำให้เกิดการแพร่ของไวรัส SARS...

16/04/2020

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us