แคลเซียมอาจทำให้ผู้ป่วยสูงอายุที่มี aortic stenosis เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

MEDICAL Nutrition

26/05/2022

Medical Tribune

ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ อาการไม่รุนแรงจนถึงปานกลาง และกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม ไม่ว่าจะกินร่วมกับวิตามินดีหรือไม่ก็ตาม มีโอกาสเสียชีวิตและผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมากขึ้น

Related News

ปัญหาการจัดส่วนประกอบของ vitamin D-3 และการกลับมาจัดส่งอีกครั้ง

สมาคม Japanese Society for Bone and Mineral Research, Japan Association of Endocrine Surgery, Japanese Society for Pediatric Endocrinology และ Japan E...

17/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

ปฏิวัตินวัตกรรมวินิจฉัย cardiac image ด้วย “Multi-View 3-D Fusion Echocardiography”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในการทำ echocardiography ทำให้ถ่ายภาพและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสามมิติได้ แต่มีจุดอ่อนที่ชัดเจน เช่น ผู้ป่วยต้องกลั้น...

08/09/2021

MEDICAL Medtech

อาหารเสริมมีประสิทธิภาพต่อผู้ขาดวิตามินดีในทวีปแอนตาร์กติกาหรือไม่

การขาดวิตามินดีมักเกิดขึ้นได้ง่ายในพื้นที่เขตละติจูดสูง เนื่องจากขาดแสงแดดในฤดูหนาว ดังนั้นการรับวิตามินดีโดยอาหารเสริมจึงมีประสิทธิภาพ แล้วอะไรคือประ...

23/06/2021

MEDICAL Nutrition

ข้อมูลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารต้านอนุมูลอิสระใน Robuvit® มีส่วนช่วยในการฟื้นตัวทั้งทางกายภาพและทางจิตใจของผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัด

การศึกษาแบบ Double-blind, Placebo-controlled ฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์ใน Journal of Nutrients พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Robuvit® มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxi...

13/05/2020

MEDICAL Health science

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us