โครงการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่าน LINE

MEDICAL Oncology

18/05/2022

Medical Tribune

ญี่ปุ่นจัดเก็บสถานะสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและผลข้างเคียงของยาผ่าน LINE เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล electric PROS (ePRO)

Related News

บริการ LINE Bot “ห้องให้คำปรึกษาของ Corowa-kun” ได้เริ่มขึ้นแล้ว!

แม้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส SARS-CoV-2 จะมีกำหนดการเริ่มฉีดในประเทศญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2021 นี้ แต่ความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนก็ยังเพิ่มขึ้...

16/02/2021

MEDICAL COVID-19

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

แก้ปัญหา false negative จากการตรวจโรคมะเร็งเต้านมด้วยการทำอัลตราซาวด์เพิ่ม

เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่ผลของการศึกษา ‘J-START’ ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet (2016; 387: 341-348) การศึกษานี้เป็น randomized controlled trial ขนาดใ...

17/09/2021

MEDICAL Oncology

พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมและความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน

ทีมวิจัยของ Yunan Han จาก Washington University School of Medicine สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการศึกษาแบบ retrospective cohort study ในหญิงวัยก่อนหมดประจำเด...

24/03/2022

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us