ผู้สูงอายุที่นอนกลางวันนานมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อม

MEDICAL Neurology

18/05/2022

Medical Tribune

มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ชอบนอนกลางวัน แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านิสัยดังกล่าวสัมพันธ์กับ cognitive function ในระยะยาวหรือไม่ ดังนั้น Peng Li จาก Brigham and Women's Hospital สหรัฐอเมริกาและคณะ จึงศึกษาผลกระทบของการนอนกลางวันในผู้สูงอายุที่มีต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease; AD) ในอนาคต จากนั้นรายงานผลการศึกษาลงใน Alzheimer’s & Dementia (ฉบับออนไลน์, 17 มีนาคม ค.ศ. 2022) พบว่า ผู้สูงอายุที่นอนกลางวันบ่อยครั้ง เป็นเวลานานสัมพันธ์กับการเกิด AD อย่างมีนัยสำคัญ

Related News

การนอนดึกอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ ADHD

โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีประมาณ 5% และผู้ใหญ่ประมาณ 2.5% มีอาการหลักอยู่ 2 อย่าง ได้แ...

22/01/2022

MEDICAL Pediatrics

วิตามิน B ป้องกัน cognitive decline ได้หรือไม่

เนื่องจากมีแนวคิดว่าภาวะ hyperhomocysteinemia เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease; AD) ทำให้ประเด็นที่ว่าวิตามินบีและกรดโฟลิกม...

19/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน มีการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน แต่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของการพักผ่อนไม่...

10/05/2022

MEDICAL Internal Medicine

ข้อเท็จจริง ผลข้างเคียงและความพึงพอใจต่อวัคซีน Moderna

เดือน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 Takashi Yorifuji ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาและสุขอนามัยจาก Okayama University Graduate School และคณะ ได้ประกาศผ...

18/11/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us