การใช้ยาทางจิตเวชก่อนติดเชื้อ COVID-19 เสี่ยงเป็นภาวะสมองเสื่อม

MEDICAL COVID-19

18/05/2022

Medical Tribune

มีรายงานว่า COVID-19 สัมพันธ์กับการเกิดภาวะสมองเสื่อม Yun Freudenberg-Hua และคณะจาก Feinstein Institute for Medical Research สหรัฐอเมริกา จึงมุ่งเน้นการศึกษาไปที่ยาทางจิตเวช ซึ่งมักจะจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบ risk marker ของการเกิดภาวะสมองเสื่อมหลังเป็น COVID-19 ผลการศึกษา retrospective cohort study ที่รายงานใน Front Med (2022; 9: 841326) พบว่า การใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อ COVID-19 สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้นในช่วง 1 ปีหลังติดเชื้อ

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us