โรคนอนไม่หลับอาจทำให้โรคหัวใจและหลอดเลือดกลับมาเป็นซ้ำ

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

13/05/2022

Medical Tribune

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจครึ่งหนึ่งเป็นโรคนอนไม่หลับ อีกทั้งยังพบว่าโรคนอนไม่หลับสัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำของภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญ Lars Aastebøl Frøjd และคณะจาก University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ จัดตั้ง prospective study เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของโรคนอนไม่หลับกับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจรุนแรงซ้ำ โดยศึกษาจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในประเทศนอร์เวย์ แล้วประกาศใน ESC Preventionive Cardiology 2022 (7-9 เมษายน) จากนั้นรายงานผลลัพธ์ลงใน SLEEP Advances (ฉบับออนไลน์, 7 เมษายน ค.ศ. 2022)

Related News

ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นในผู้สูงอายุที่หยุดการใช้ยา statin

Federico Rea และคณะจาก University of Milano-Bicocca ประเทศอิตาลี ได้ศึกษาแบบ retrospective cohort study เพื่อตรวจสอบผลทางคลินิกของการเลิกใช้ยา statin ...

08/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

การยับยั้ง cardiovascular events โดยการใช้ยา polypill ร่วมกับ aspirin

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 180,000 รายทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) โดยส่วนใหญ่มักเกิดในประเทศที่มีรายได้ต่ำแล...

15/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หย...

08/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

นอนหลับตั้งแต่ 22.00 – 23.00 น. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการนอนหลับกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) จำนวนมาก แต่มีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นที...

01/12/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us