ยีน BRCA1 / BRCA2 เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร / หลอดอาหาร / ท่อน้ำดี

MEDICAL Oncology

13/05/2022

Medical Tribune

ยีน BRCA1 และ BRCA2 ทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งถึง 4 ชนิด (เช่น มะเร็งเต้านม) นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วย

Related News

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

แก้ปัญหา false negative จากการตรวจโรคมะเร็งเต้านมด้วยการทำอัลตราซาวด์เพิ่ม

เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่ผลของการศึกษา ‘J-START’ ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet (2016; 387: 341-348) การศึกษานี้เป็น randomized controlled trial ขนาดใ...

17/09/2021

MEDICAL Oncology

การศึกษาจากญี่ปุ่นพบคนที่มี BMI 22 ขึ้นไปเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมลดลง

ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 45 ปี เสี่ยงจะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงหากมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 22 ขึ้นไป...

01/07/2022

MEDICAL Oncology

พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมและความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน

ทีมวิจัยของ Yunan Han จาก Washington University School of Medicine สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการศึกษาแบบ retrospective cohort study ในหญิงวัยก่อนหมดประจำเด...

24/03/2022

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us