ประสิทธิภาพของวัคซีนโรคงูสวัด 2 สูตรสำหรับผู้สูงอายุ

MEDICAL Dermatology

11/05/2022

Medical Tribune

การศึกษาเปรียบเทียบ zoster vaccine live (ZVL) / recombinant zoster vaccine (RZV) กับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนแต่ละชนิด พบว่า ZVL ยับยั้งการเกิดโรคงูสวัด 45.9% และมีประสิทธิภาพของการป้องกัน postherpetic neuralgia (PHN) และประสิทธิภาพโดยรวมของ RZV ต่อโรคงูสวัดอยู่ที่ 79.2% ในผู้ใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี (Lancet Healthy Longev, 2022; 3: e263-e275)

Related News

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

การศึกษาพบวัคซีนสูตรไขว้ Pfizer/Astra Zeneca + Moderna กระตุ้นภูมิดีขึ้น

วันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ที่ศึกษาการฉีดวัคซีน COVID-19 สูตรไขว้ ในผู้ที่...

12/12/2021

MEDICAL COVID-19

วัคซีน Moderna ปลอดภัยในวัยรุ่นอายุ 12 - 17 ปี

Kashif Ali จาก Kool Kids Pediatrics ประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะวิเคราะห์แบบ interim analysis ของการศึกษา TeenCOVE ซึ่งเป็นการศึกษา phase II / III ในเพศชา...

02/09/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us