การรักษาด้วย ivermectin ในระยะเริ่มต้นไม่ได้ผล

MEDICAL COVID-19

11/05/2022

Medical Tribune

Ivermectin เป็นยาต้านปรสิต ที่ถูกคาดหวังให้เป็นยารักษาโรค COVID-19 แต่เนื่องจากมีหลายการทดลองทางคลินิกที่ได้ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน Gilmar Reis และคณะจาก Pontifical Catholic University of Minas Gerais ประเทศบราซิล จึงได้ดำเนินการศึกษา TOGETHER ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ randomized controlled trial ในผู้ป่วยนอกที่เป็น COVID-19 ระยะเริ่มต้น เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง ivermectin และยาหลอก จากนั้นรายงานลงใน N Engl J Med (ฉบับออนไลน์, 30 มีนาคม ค.ศ. 2022) ว่า ไม่พบผลการป้องกันของ Ivermectin ต่อการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการรุนแรง

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us