การแต่งงานและการออกกำลังกายสัมพันธ์กับสภาพจิตใจของผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น

MEDICAL Psychiatry

10/05/2022

Medical Tribune

2 ใน 5 ของผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) มีระดับของสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี Esme Fuller-Thomson และคณะจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา ใช้ข้อมูลจากการสำรวจด้านสุขภาพระดับภูมิภาคภายในประเทศเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรค ADHD กับคนสุขภาพดี จากนั้นรายงานผลลัพธ์ลงใน Int J Appl Posit Psychol (ฉบับออนไลน์วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2022)

Related News

การนอนดึกอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ ADHD

โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีประมาณ 5% และผู้ใหญ่ประมาณ 2.5% มีอาการหลักอยู่ 2 อย่าง ได้แ...

22/01/2022

MEDICAL Pediatrics

การปรับปรุงสุขภาพจิตด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ตามข้อมูลของ National Institute of Mental Health (NIMH) พบว่าในปีที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 17.3 ล้านคนมีอาการซึมเศร้า และ 1 ใน 3 มีอาการว...

16/07/2021

MEDICAL Medtech

ความพยายามในการสร้างดัชนีเพื่อวัดสุขภาพจิตด้วย AI

ปัจจุบันการวัดระดับสุขภาพจิตยังคงเป็นเรื่องยาก จึงเกิดการทดสอบเพื่อสร้างดัชนี surrogate index จาก machine learning ที่สร้างจากข้อมูลประชากรขนาดใหญ่ โด...

05/11/2021

MEDICAL Medtech

ผลกระทบจากการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คต่อสุขภาพจิต

Ryota Sakurai นักวิจัยและ Yoshinori Fujiwara ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจาก Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institute of Gerontology (TMGHIG) ได้ตร...

19/03/2021

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us