การเสียชีวิตจาก COVID-19 สูงขึ้นจากยารักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ

MEDICAL COVID-19

10/05/2022

Medical Tribune

ยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ในประเทศแถบละตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America and the Caribbean; LAC) เพิ่มสูงขึ้น โดยอยู่ที่ 1.65 ล้านคนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2022 คิดเป็นประมาณ 28% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก Alvaro Schwalb และคณะจาก Universidad Peruana Cayetano Heredia ประเทศเปรู จึงตรวจสอบสาเหตุของการเสียชีวิตจาก COVID-19 ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่อาศัยในประเทศแถบ LAC จากนั้นรายงานผลลัพธ์ลงใน J Intern Med (ฉบับออนไลน์ 12 เมษายน 2022) พบว่า เกิดจากนำยา เช่น Hydroxychloroquine หรือ Ivermectin ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันประสิทธิภาพของการรักษามาใช้อย่างแพร่หลาย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว (infodemic) ใน platform ต่าง ๆ เช่น social media เป็นผลเชื่อมโยงมาจากการปฏิบัติตามการมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไปส่งเสริมความเข้าใจผิดด้านความปลอดภัยและด้านประสิทธิภาพ

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us