ไท้เก๊กในท่านั่งมีผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่

MEDICAL Neurology

09/05/2022

Medical Tribune

การบำบัดรักษาโรคด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันสำคัญต่อการฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมอง Jie Zhao และคณะจาก Yunnan University of Traditional Chinese Medicine ประเทศจีน ได้ทำการศึกษาแบบ randomized controlled trial เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการรำไท้เก๊กในท่านั่ง จากนั้นรายงานผลลงใน Stroke (ฉบับออนไลน์, 7 เมษายน ค.ศ. 2022)

Related News

“ข่าวดี” และ “ข่าวร้าย” เกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังจากมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ

Vasileios A.Lioutas และคณะ จาก Harvard Medical School สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการศึกษาแบบ retrospective cohort study เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอ...

23/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

Machine learning ติดตามเสียงที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ปัญหาการจัดการดูแลผู้ป่วยนอกสำหรับโรคซึมเศร้า คือการขาดการติดตามโรคในระยะยาว หากการรักษาขาดช่วงไป ความทรงจำของผู้ป่วยก็จะเริ่มคลุมเรือ ทำให้แพทย์รับรู...

17/03/2022

MEDICAL Medtech

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสำหรับโรคซึมเศร้าใช้ร่วมกับวิธีใดถึงจะได้ผลดี

ในขณะที่การรักษาแบบ neuromodulation therapy สำหรับโรคซึมเศร้ากำลังได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาอาการทางจิ...

24/01/2022

MEDICAL Psychiatry

การปรับปรุงสุขภาพจิตด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ตามข้อมูลของ National Institute of Mental Health (NIMH) พบว่าในปีที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 17.3 ล้านคนมีอาการซึมเศร้า และ 1 ใน 3 มีอาการว...

16/07/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us