การรักษา syphilis ด้วยการฉีด penicillin เข้ากล้ามเนื้อ

MEDICAL Sexually transmitted disease (STD)

09/05/2022

Copyright © Nikkei Business Publications, Inc.

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัว penicillin ในรูปแบบฉีดเข้าใต้กล้ามเนื้อซึ่งออกฤทธิ์ยาวนาน และเป็นวิธีรักษา syphilis มาตรฐานระดับโลกในญี่ปุ่น เนื่องจากการรักษา syphilis ในญี่ปุ่นมีเพียงการกินยาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่หลังจากที่มี “การรักษาที่เชื่อถือได้” ที่รักษาให้หายด้วยการให้ยาแบบครั้งเดียว (single dose) ในผู้ป่วย syphilis ระยะเริ่มต้น ผู้เชี่ยวชาญจึงแสดงความคาดหวังว่า “แม้จะไม่ทราบ adherence ของผู้ป่วยก็ทำลายห่วงโซ่ของการติดเชื้อได้”

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us