ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เพื่อยับยั้งการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจาก COVID-19

MEDICAL COVID-19

05/05/2022

© 2022 Medical Leaders Thailand. All Rights Reserved

Ori Magen และคณะจาก Clalit Health Services (CHS) อิสราเอล ตรวจสอบ short-term efficacy (1 เดือนหลังฉีดวัคซีน) ของ Pfizer 4 เข็ม (Tozinameran) ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) โดยใช้ข้อมูลสมาชิกอายุเกิน 60 ปีซึ่งรวบรวมจาก CHS ซึ่งเป็นองค์กรประกันที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล และมีสมาชิกมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ (มากกว่า 4.7 ล้านคน) จากนั้นเผยแพร่ผลลัพธ์ลงใน Tato N Engl J Med (ฉบับออนไลน์, 13 เมษายน ค.ศ. 2022) พบว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เสี่ยงต่อการติดเชื้อ SARS-CoV-2 น้อยลง เมื่อติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงน้อยลง ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงเสียชีวิตจาก COVID-19 น้อยกว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีน 3 เข็ม

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us