[Good Doctors] Long COVID ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต

MLT ORIGINAL Good Doctors

03/05/2022

© 2022 Medical Leaders Thailand. All Rights Reserved

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน (เมษายน ค.ศ. 2022) ขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกอย่างน้อย 504 ล้านคน ช่วงแรกที่มีโรคนี้อุบัติขึ้น การดูแลรักษาเน้นที่ให้หายจากอาการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการทางระบบทางเดินหายใจ ในเวลาต่อมาที่มีวัคซีนฉีดป้องกันและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ ทำให้มียอดผู้ป่วยใหม่ลดลง หรือมีอาการที่ไม่รุนแรงจนถึงแก่ชีวิต อย่างไรก็ตามยังมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นตลอด ติดเชื้อซ้ำได้ จึงเกิดการพัฒนาทั้งวัคซีนและยาเพื่อใช้รักษาช่วงที่มีอาการแสดงจากการติดเชื้อ

Related News

[Rx Sharing] ทำความรู้จักยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir)

favipiravir เป็นยาต้านไวรัส ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยใช้แบบเดี่ยว หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจะใช้ยาสเตียรอยด์ร่วม เช่น...

18/08/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

[Rx Sharing] กระชายต้านโควิดได้จริงไหม

คนไทยนิยมใช้สมุนไพรเป็นทุนเดิมในวัฒนธรรมการกินอยู่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระแสการใช้สมุนไพรของคนไทยยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง สมุนไพรตั...

21/07/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

MLT ORIGINAL คืออะไร

คอนเท้นต์คุณภาพจาก Medical Leaders Thailand ที่จะรวบรวมเนื้อหาสาระทางการแพทย์ และบทสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย...

17/07/2020

MLT ORIGINAL Others

[Good Doctors] บทบาทของยาเมลาโทนิน ในการรักษาโรคในปัจจุบัน

ทำความรู้จักกับฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) : ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับและนาฬิกาชีวิต...

23/02/2021

MLT ORIGINAL Good Doctors

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us