ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบันทึก ECG ด้วย Apple Watch

MEDICAL Medtech

19/04/2022

Copyright © Nikkei Business Publications, Inc.

“Apple Watch” สมาร์ตวอชที่ได้รับการยอมรับให้เป็น home medical device ด้วยมีฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นผิดปกติและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram; ECG) เพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Apple Watch เวลาในการบันทึก ECG จึงสำคัญมาก โดย Apple Watch จะบันทึก ECG เมื่อคาดว่าหัวใจห้องบนจะสั่นพลิ้ว เช่น ร่างกายเคลื่อนไหวเร็วขึ้น หรือนอนหลับไม่เพียงพอ คุณคิมุระ ทาเคฮิโระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ มีเป้าหมายที่จะสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังกล่าว ซึ่งในงาน The 86th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society (JCS 2022) ที่ผ่านมา คุณคิมุระได้บันทึกการเกิดภาวะ AF จากนั้นรายงานข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นต่อการสร้าง AI model เช่น อัตราหัวใจเต้น จำนวนก้าว และเวลานอนหลับที่ Apple Watch บันทึกไว้

Related News

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

University of Kansas - แนะนำหลักสูตร AI เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ด้าน osteopathy

คำว่า “osteopathy” เริ่มได้ยินมากขึ้นในญี่ปุ่น และอาจเข้าใจได้ในความหมายและบริบทที่คล้ายกับ seikotsu (การนวดกระดูก) และ seitai (การจัดกระดูก) ของญี่ปุ...

16/06/2021

MEDICAL Medtech

Atrial fibrillation อาจเกิดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังดื่มไวน์เพียงแก้วเดียว

ไวน์เพียงแก้วเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF event) ได้ทันที จากการศึกษาโดย Gregory M. Marcus และคณะ...

13/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

Machine learning ติดตามเสียงที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ปัญหาการจัดการดูแลผู้ป่วยนอกสำหรับโรคซึมเศร้า คือการขาดการติดตามโรคในระยะยาว หากการรักษาขาดช่วงไป ความทรงจำของผู้ป่วยก็จะเริ่มคลุมเรือ ทำให้แพทย์รับรู...

17/03/2022

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us