น้ำหนักและการออกกำลังกายของเพศหญิงสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือด

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

25/03/2022

Medical Tribune

มีรายงานไม่กี่ฉบับที่ศึกษาผลกระทบของ physical fitness และโรคอ้วนต่อการพยากรณ์โรคในเพศหญิง และยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก Odayme Quesada และคณะจาก Cedars-Sinai Medical Center สหรัฐอเมริกา จึงศึกษาผลกระทบของน้ำหนักและ physical fitness ในเพศหญิงต่อความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จากนั้นรายงานลงใน Eur J Prev Cardiol (ฉบับออนไลน์, 4 มีนาคม ค.ศ. 2022)

Related News

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่ความดันโลหิตปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Kazem Rahimi และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร รายงานผลการทำ meta-analysis ของการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCT) 48 การศึกษา ลง...

20/05/2021

MEDICAL Internal Medicine

การยับยั้ง cardiovascular events โดยการใช้ยา polypill ร่วมกับ aspirin

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 180,000 รายทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) โดยส่วนใหญ่มักเกิดในประเทศที่มีรายได้ต่ำแล...

15/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หย...

08/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

พบ class effect ของ SGLT2 inhibitor ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

SGLT2 inhibitor ที่ได้รับอนุมัติในประเทศญี่ปุ่นมี class effect ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด...

15/06/2022

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us