90% ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องรับมือกับผู้ป่วย COVID-19 กำลังขาดวิตามินดี

MEDICAL COVID-19

22/03/2022

Medical Tribune

Koushi Yamaguchi ผู้อำนวยการ Center of Maternal-Fetal, Neonatal and Reproductive Medicine, National Center for Child Health and Development และคณะ ดำเนินการศึกษาแบบ prospective เพื่อตรวจสอบปัจจัยภูมิคุ้มกันบกพร่องและอาการที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงระหว่างทำงานในสถานพยาบาลที่ต้องรับผู้ป่วย COVID-19 ผลลัพธ์ดังกล่าวประกาศใน Letter ของ BMJ Nutr Prev Health (2022; e000364) พบว่า ประมาณ 90% ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงขาดวิตามินดี

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us