พบ Nocebo Effect ในผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 กว่า 50%

MEDICAL COVID-19

11/03/2022

Medical Tribune

Julia W. Haas และคณะจาก Beth Israel Deaconess Medical Center / Harvard Medical School ในสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาแบบ systematic review และ meta-analysis ต่อการศึกษา randomized controlled trials (RCT) ที่เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 จำนวน 12 การศึกษา รวมตัวอย่างในการวิเคราะห์ทั้งหมด 45,380 ราย เพื่อตรวจสอบ nocebo effect ที่มาจากความวิตกกังวลทางจิตใจของกลุ่มตัวอย่างที่กังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของวัคซีน จากการศึกษาพบว่า อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั่วร่างกาย (systemic adverse event; systemic AE) ในกลุ่มยาหลอกเพิ่มขึ้นหลังการการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 อยู่ที่ 35% และหลังการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 อยู่ที่ 32% และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ฉีดวัคซีน พบว่า systemic AE หลังจากการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 อยู่ที่ 76% และหลังการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 อยู่ที่ 52% ซึ่งถือได้ว่าเป็น nocebo effect ผลลัพธ์นี้ได้รับการรายงานในวารสาร JAMA Netw Open (2022; 5: e2143955) ทางคณะวิจัยยังได้กล่าวอีกว่า "การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ nocebo effect และการจัดทำการศึกษาเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต"

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us