ประสิทธิภาพของการลดน้ำหนักจากการใช้ semaglutide และ liraglutide

MEDICAL Internal Medicine : Diabetology

24/02/2022

Medical Tribune

จากผลลัพธ์ของการศึกษา STEP8 แบบ randomized controlled trials เพื่อเปรียบเทียบผลการลดน้ำหนักจากการใช้ GLP-1 receptor agonist 2 ชนิด (ยาฉีด) ในตัวอย่างประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนแต่ไม่เป็นเบาหวาน ได้รับรายงานโดย Domenica M. Rubino และคณะจาก Washington Center for Weight Management ของสหรัฐอเมริกาลงในวารสาร JAMA (2022; 327: 138-150) พบว่า การให้ Semaglutide 1 ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยลดน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างในช่วง 68 สัปดาห์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับการให้ liraglutide 1 ครั้งต่อวัน adverse event ที่พบบ่อยที่สุดคือ ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารซึ่งพบในทั้ง 2 กลุ่ม

Related News

การวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเหงื่อแบบ real-time

นักวิจัยจาก Penn State University พัฒนาหน้าจอมอนิเตอร์แบบสวมใส่ ที่จะช่วยวัดระดับกลูโคสจากเหงื่อได้แบบ real-time เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องวัดระ...

04/11/2021

MEDICAL Medtech

ปัจจัยที่ใช้ทำนายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

ผู้ป่วย slowly progressive type 1 insulin-dependent diabetes mellitus (SPIDDM) ที่ positive ต่อ anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) ซึ่งเป็น autoan...

20/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

alendronate ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานถึง 36%

มีการศึกษายืนยันแล้วว่าการใช้ยา alendronate ที่รักษาโรคกระดูกพรุนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ถึง 36% การศึกษานี้จัดทำโดย Rikke Vi...

26/10/2021

MEDICAL Internal Medicine

สมาคมญี่ปุ่นออกคำเตือนเรื่องการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในช่วง home isolation เกิดภาวะ diabetic ketoa...

09/09/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us