การให้ Remdesivir ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยป้องกันไม่ให้ COVID-19 รุนแรงขึ้น

MEDICAL COVID-19

10/02/2022

Medical Tribune

Robert L. Gottlieb และคณะจาก Baylor University Medical Center สหรัฐอเมริกา จัดตั้งโครงการศึกษาแบบ double-blind, placebo- controlled, randomized controlled trial (RCT) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการให้ยา Remdesivir เป็นเวลา 3 วันในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่อาการอาจรุนแรงใน 1 สัปดาห์แต่ยังไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล จากนั้นเผยแพร่ผลการศึกษาลงในวารสาร New England Journal of Medicine (ฉบับออนไลน์, 22 ธันวาคม ค.ศ. 2021) ผลลัพธ์ที่ได้ในครั้งนี้ยืนยันความปลอดภัยของการใช้ยา Remdesivir ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเป็นเวลา 3 วัน อีกทั้งกลุ่มที่ใช้ยา Remdesivir ยังลดความเสี่ยงของการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตลงถึง 87% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินยาหลอก

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us