ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ส่องกล้องจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึง 44%

MEDICAL Internal Medicine : Diabetology

25/01/2022

Medical Tribune

มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่พัฒนาหลังจากส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่แล้วไม่พบรอยโรคเรียกว่า post-colonoscopy colorectal cancer (PCCRC)* Frederikke S. Troelsen และคณะจาก Aarhus University ประเทศเดนมาร์ก จึงตรวจสอบความเสี่ยงที่ PCCRC จะพัฒนาโดยใช้ข้อมูลที่ผู้ป่วยทั่วประเทศเดนมาร์กลงทะเบียน จากนั้นเผยแพร่ผลลัพธ์ลงใน BMJ Open Gastro (2021; 8: e000786) พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เสี่ยงที่ PCCRC จะพัฒนาหลังจากส่องกล้องครั้งแรกสูงถึง 44% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

Related News

ยาลดความดันโลหิตที่เพิ่มหรือลดการเกิดโรคเบาหวาน

Milad Nazarzadeh และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักรซึ่งเข้าร่วมใน Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration (BPLTTC) ตรวจสอ...

12/01/2022

MEDICAL Internal Medicine

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทำให้ fatal cardiovascular risk เพิ่มสูงขึ้น

Manel Mata-Cases และคณะ จาก Institut Català de la Salut (ICS) สเปน ดำเนินการศึกษาแบบ cross-sectional study ขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล electronic me...

27/11/2020

MEDICAL Internal Medicine

การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ป่วย FAP ด้วยแอสไพริน

Familial Adenomatous Polyposis (FAP) เป็นโรคที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบยีนเด่นของโครโมโซมร่างกาย (autosomal dominant inheritance) ที่ทำให้เกิด ade...

09/04/2021

MEDICAL Oncology

AI ช่วยประเมินพยาธิสภาพของ colorectal polyp

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ป็นโรคมะเร็งที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตเป็นอันดับ 2 และคร่าชีวิตชาวอเมริกันมากกว่า 53,000 คนต่อปี อีกทั้งยังเป็นโรคมะเร็งอันดับที่ 3 ที่พบบ...

07/01/2022

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us