การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสำหรับโรคซึมเศร้าใช้ร่วมกับวิธีใดถึงจะได้ผลดี

MEDICAL Psychiatry

24/01/2022

Medical Tribune

ในขณะที่การรักษาแบบ neuromodulation therapy สำหรับโรคซึมเศร้ากำลังได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาอาการทางจิตเวชด้วยวิธีกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้า (transcranial direct current stimulation; tDCS) ร่วมกับการใช้ยา (medication) หรือจิตบำบัด (psychotherapy) ดังนั้น Jingying Wang และคณะจาก Fudan University ประเทศจีน จึงจัดทำโครงการศึกษา systematic review และ meta-analysis เพื่อประเมินประสิทธิภาพการรักษาโดยใช้วิธี tDCS ร่วมกับการใช้ยาหรือจิตบำบัด เพื่อค้นหาวิธีรักษาโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้นรายงานผลการศึกษาลงในวารสาร BMC Med (2021; 17: 319)

Related News

อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่าง intestinal microbiota กับความเครียดทางจิตใจ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ มีความกังวลว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก จนถึงขณะนี้มีรายงานว่าความเครียดทางจิตใจที่...

20/05/2021

MEDICAL Psychiatry

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อบําบัดโรคซึมเศร้าและสามารถใช้ได้จริงผ่านความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา

"Kokoro App" คือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับการบําบัดโรคซึมเศร้า (depression) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP) ร...

08/09/2020

MEDICAL Medtech

mental illness หลังจากติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้ว 1 ปี

หลังจากติดตามผู้ป่วย COVID-19 มานานกว่า 1 ปี พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติทางจิตเวช รวมถึงความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น...

01/09/2022

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us