การนอนดึกอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ ADHD

MEDICAL Pediatrics

22/01/2022

Medical Tribune

โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีประมาณ 5% และผู้ใหญ่ประมาณ 2.5% มีอาการหลักอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ อยู่ไม่นิ่งหรือหุนหันพลันแล่น และขาดสมาธิ Nagahide Takahashi รองศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครองและเด็กจาก Nagoya University Hospital และคณะ ได้วิเคราะห์จีโนมทั้งหมดของเด็กที่ลงทะเบียนมากกว่า 800 คนใน “Hamamatsu Birth Cohort for Mothers and Children (HBC Study)” โดยร่วมมือกับ Hamamatsu University School of Medicine ผลการวิเคราะห์เผยแพร่ใน JAMA Netw Open (2022; 5: e2141768) พบว่า อาการ ADHD มักปรากฏในเด็กอายุ 8 - 9 ปีที่นอนดึก อีกทั้งความรุนแรงของการที่นิสัยนอนหลับส่งผลต่ออาการของ ADHD นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรมของเด็ก ทีมศึกษากล่าวว่า “จำเป็นต้องสอบถามนิสัยนอนหลับของเด็กอย่างรอบคอบเพื่อประเมิน ADHD”

Related News

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน มีการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน แต่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของการพักผ่อนไม่...

10/05/2022

MEDICAL Internal Medicine

อายุจะยืนยาวหากนอนเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การนอนหลับมากเกินไปหรือการนอนหลับน้อยเกินไปอาจเป็นปัจจัยทางพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต Thomas Svensson และคณะ...

23/09/2021

MEDICAL General Practice

ผู้สูงอายุที่นอนกลางวันนานมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อม

มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ชอบนอนกลางวัน แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านิสัยดังกล่าวสัมพันธ์กับ cognitive function ในระยะยาวหรือไม่ ดังนั้น Peng Li จาก Bri...

18/05/2022

MEDICAL Neurology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us