ยาลดความดันโลหิตที่เพิ่มหรือลดการเกิดโรคเบาหวาน

MEDICAL Internal Medicine : Diabetology

12/01/2022

Medical Tribune

Milad Nazarzadeh และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักรซึ่งเข้าร่วมใน Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration (BPLTTC) ตรวจสอบผลการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยยาลดความดันโลหิตหลัก 5 ชนิดจากการศึกษาแบบ randomized controlled trial (RCT) ที่เลือกจากชุดข้อมูล BPLTTC จำนวน 19 การศึกษา และการวิเคราะห์แบบ meta-analysis ตาม individual participant data (IPD) มากกว่า 140,000 ราย จากนั้นประกาศผลการศึกษาลงในวารสาร The Lancet (2021; 398: 1803-10) พบว่า angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor และ angiotensin II receptor blocker (ARB) ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในขณะที่ beta blocker และยาขับปัสสาวะกลุ่ม thiazide เพิ่มความเสี่ยง ส่วน calcium (Ca) antagonist ไม่มีผลต่อความเสี่ยง

Related News

ประสิทธิภาพของการลดน้ำหนักจากการใช้ semaglutide และ liraglutide

จากผลลัพธ์ของการศึกษา STEP8 แบบ randomized controlled trials เพื่อเปรียบเทียบผลการลดน้ำหนักจากการใช้ GLP-1 receptor agonist 2 ชนิด (ยาฉีด) ในตัวอย่างป...

24/02/2022

MEDICAL Internal Medicine

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่ความดันโลหิตปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Kazem Rahimi และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร รายงานผลการทำ meta-analysis ของการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCT) 48 การศึกษา ลง...

20/05/2021

MEDICAL Internal Medicine

การวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเหงื่อแบบ real-time

นักวิจัยจาก Penn State University พัฒนาหน้าจอมอนิเตอร์แบบสวมใส่ ที่จะช่วยวัดระดับกลูโคสจากเหงื่อได้แบบ real-time เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องวัดระ...

04/11/2021

MEDICAL Medtech

ปัจจัยที่ใช้ทำนายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

ผู้ป่วย slowly progressive type 1 insulin-dependent diabetes mellitus (SPIDDM) ที่ positive ต่อ anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) ซึ่งเป็น autoan...

20/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us