การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มอัตราการเกิดโรคพาร์กินสันถึง 70%

MEDICAL Neurology

15/12/2021

Medical Tribune

Noelle M. Cocoros จาก Harvard Medical School / Harvard Pilgrim Health Care Institute สหรัฐอเมริกาและคณะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease; PD) โดยใช้ข้อมูลจาก Danish National Patient Registry ของประเทศเดนมาร์ก จากนั้นรายงานผลการศึกษาลงใน JAMA Neurology (ฉบับออนไลน์, 25 ตุลาคม ค.ศ. 2021) พบว่า คนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มีความเสี่ยงระยะยาวต่อการเกิดโรค PD สูงกว่าคนไม่ติดเชื้อถึง 70% แม้จะติดเชื้อไปนานกว่า 10 ปีแล้วก็ตาม ในทางกลับกัน เมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของ PD กับโรคติดเชื้อชนิดอื่น ๆ นอกจากไข้หวัดใหญ่ กลับไม่พบความสัมพันธ์กับการเกิด PD หลังติดเชื้อมากกว่า 10 ปีอย่างมีนัยสำคัญ

Related News

ญี่ปุ่นขออนุมัติ “ยารักษาโรค COVID-19 ชนิดใหม่” แห่งแรกในเอเชีย

จากสื่อต่างประเทศรายว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ บริษัท Shionogi Pharmaceutical Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดนำหน่าย “ยารักษาโ...

25/02/2022

MEDICAL COVID-19

COVID-19 เพิ่มความเสี่ยงต่อ myocarditis ถึง 16 เท่า

สาเหตุหลักของโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) คือการติดเชื้อไวรัส แต่ในปัจจุบันมีรายงานหลายฉบับที่ระบุความเชื่อมโยงของโรค COVID-19 กับ myocardit...

24/09/2021

MEDICAL COVID-19

มาตรการการระบายอากาศของคลินิกและสถานพยาบาลในช่วง COVID-19

ประเมินการควบคุมการระบายอากาศในคลินิกและสถานพยาบาลในช่วงการระบาดของ COVID-19...

14/07/2022

MEDICAL

แนะนำให้เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Japanese Association for Infectious Diseases (JAID) ออกแถลงการณ์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับฤดูหนาวนี้ คาดว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อ...

28/10/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us