นอนหลับตั้งแต่ 22.00 – 23.00 น. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

01/12/2021

Medical Tribune

แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการนอนหลับกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) จำนวนมาก แต่มีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเวลาที่เริ่มนอนกับ CVD ในกลุ่มตัวอย่างประชากรขนาดใหญ่ David Plans และคณะจาก Huma Therapeutics สหราชอาณาจักรจึงศึกษาเวลาที่เริ่มนอนหลับและอาการที่น่าจะมีสาเหตุมาจาก CVD ในกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนใน UK Biobank จากการศึกษาที่เผยแพร่ลงในวารสาร European Heart Journal - Digital Health (ฉบับออนไลน์ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021) ทำให้ทราบว่ากลุ่มที่เริ่มนอนหลับตั้งแต่ 22.00 ถึง 23.00 น. เสี่ยงเกิด CVD ต่ำที่สุด

Related News

การยับยั้ง cardiovascular events โดยการใช้ยา polypill ร่วมกับ aspirin

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 180,000 รายทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) โดยส่วนใหญ่มักเกิดในประเทศที่มีรายได้ต่ำแล...

15/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หย...

08/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

พบ class effect ของ SGLT2 inhibitor ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

SGLT2 inhibitor ที่ได้รับอนุมัติในประเทศญี่ปุ่นมี class effect ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด...

15/06/2022

MEDICAL Internal Medicine

น้ำหนักและการออกกำลังกายของเพศหญิงสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือด

มีรายงานไม่กี่ฉบับที่ศึกษาผลกระทบของ physical fitness และโรคอ้วนต่อการพยากรณ์โรคในเพศหญิง และยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก Odayme Quesada และคณะจาก Ced...

25/03/2022

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us