วัคซีน mRNA ลดความเสี่ยงของการรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อติดโรค COVID-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์ได้ถึง 85%

MEDICAL COVID-19

26/11/2021

Medical Tribune

จำนวนผู้ป่วยโรค COVID-19 กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการฉีดวัคซีน COVID-19 คืบหน้าไปมาก อย่างไรก็ตาม พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูง จนทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยต่อประสิทธิภาพของวัคซีน กลุ่มการศึกษานำโดย Mark W. Tenforde จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) จึงได้ดำเนินการศึกษา case-control analysis เพื่อตรวจสอบการรักษาในโรงพยาบาลและการพยากรณ์โรคแยกตามกรณีที่ได้รับวัคซีน mRNA โดยได้ประกาศผลการศึกษาในวารสาร JAMA (ฉบับออนไลน์ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021) ว่า วัคซีน mRNA ระงับการเกิดอาการของโรค COVID-19 จากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 85%

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

[Breaking News] อังกฤษพบผู้เสียชีวิตจาก Omicron รายแรกแล้ว!

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2021 สื่อต่างประเทศรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกแล้ว เป็นชาวอังกฤษ...

13/12/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us