ยาลดน้ำตาลในเลือดเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 ร่วมกับโรคเบาหวาน

MEDICAL COVID-19

22/11/2021

Medical Tribune

Andrea OY. Luk และคณะจาก University of Hong Kong จากฮ่องกง ตรวจสอบความสัมพันธ์ของสารลดน้ำตาลในเลือดชนิดต่าง ๆ กับผลลัพธ์ของโรค COVID-19 ทางคลินิกที่ร้ายแรง จากการศึกษาแบบ retrospective cohort study ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วยมากกว่า 1,200 คนในฮ่องกง พบว่าเมื่อผู้ใช้ยา sulfonylurea (SU) และ insulin มีความเสี่ยงต่อการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ใช้เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ยาดังกล่าว แต่ในผู้ใช้ยา metformin หรือ DPP-4 inhibitors พบว่าความเสี่ยงดังกล่าวน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ยา ผลลัพธ์นี้เผยแพร่ลงในวารสาร BMJ Open (2021; 11: e052310) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสังเกต (observational study) จึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยตรงระหว่างยาลดน้ำตาลในเลือดกับผลลัพธ์ทางคลินิกของโรค COVID-19

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us