อิสราเอลพบสัญญาณระบาดซ้ำของโรค COVID-19 ในผู้ฉีดวัคซีนระยะแรก

MEDICAL COVID-19

18/11/2021

Medical Tribune

ประเทศอิสราเอลมีอัตราฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) สูงที่สุดในโลก จนดูเหมือนจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้สำเร็จด้วยวัคซีนของ Pfizer (BNT162b2) ที่เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 2020 แต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมากลับพบผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Yair Goldberg และคณะจาก Technion-Israel Institute of Technology ได้เปิดเผยผลวิเคราะห์อุบัติการณ์ของผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 และผู้ป่วย severe COVID-19 ในช่วงวันที่ 11 - 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนในระยะแรกมีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้น และรายงานผลลัพธ์ลงในวารสาร New England Journal of Medicine (ฉบับออนไลน์, 27 ตุลาคม ค.ศ. 2021) ซึ่งเป็นไปได้ว่าการกลับมาระบาดซ้ำนี้จะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลง เนื่องจากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า และการลดลงของภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีน

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us