การรักษาด้วย rTMS ช่วยเพิ่มอัตราการเลิกสูบบุหรี่

ปัจจุบัน repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) ถูกนำมาใช้รักษาความผิดปกติทางจิตเวช โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า Abraham Zangen และคณะจาก Ben-Gurion University of the Negev ประเทศอิสราเอลจึงจัดทำการศึกษาแบบ double-blind randomized controlled trial (RCT) เพื่อตรวจสอบการเลิกบุหรี่โดย rTMS และกระตุ้นหลอก (sham rTMS) ในกลุ่มผู้ติดบุหรี่ที่กลับมาสูบบุหรี่หลังจากรักษาเพื่อเลิกบุหรี่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคาดหวังในการรักษาผู้ติดบุหรี่ ผลการศึกษาพบว่าอัตราการเลิกบุหรี่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่รักษาด้วย rTMS ผลลัพธ์รายงานลงในวารสาร World Psychiatry (2021; 20: 397-404)

Related News

บำบัดกระตุ้นสมองช่วยเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

การกระตุ้นสมองแบบไม่รุกราน (NIBS) มีประสิทธิภาพสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ในช่วงระยะเวลา 3 - 6 เดือนที่ดี...

04/08/2022

MEDICAL Neurology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us