ผลการสำรวจผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงอายุ 50 – 70 ปี จำนวน 1,000 คน ของบริษัท OMRON Healthcare

PRESS RELEASE Survey

03/11/2021

OMRON Healthcare Co., Ltd.

OMRON Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Muko City, Kyoto Prefecture ประธาน: Isao Ogino ต่อไปจะเรียกว่า Omron) ได้สำรวจความตระหนักเรื่องการดูแลตัวเองเกี่ยวกับความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยเพศชายและหญิง ที่เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงอายุ 50 – 70 ปี จำนวน 1,036 คน

Related News

[สำรวจการวัดอุณหภูมิของคุณแม่ 1,000 คน ที่มีลูกอายุ 3 - 12 ปี] พบว่ามีประมาณ 70% ที่วัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ

OMRON Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Muko, Kyoto, ประธาน: Isao Ogino, ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ") ทำการสำรวจคุณแม่ 1,000 คน ที่มีลูกอายุ 3 - 12...

29/04/2021

PRESS RELEASE Survey

Otsuka to Construct a Drug Discovery Center in Osaka Prefecture, Japan

To discover more on this topic, please tap 'Read more'.

01/03/2021

PRESS RELEASE Product Launch

"แบบสำรวจเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองในปี 2021" ของคนวัยทำงานในยุคชีวิตหนึ่งศตวรรษ

บริษัท Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Chuo-ku, Tokyo) กล่าวว่าแนวคิดเรื่อง “self-care” เพื่อดูแลและจัดการด้านสุขภาพด้วยตัวเองจะกลา...

20/05/2021

PRESS RELEASE Survey

การใช้ tumor-infiltrating lymphocytes (TIL therapy) ซึ่งเป็น advanced medical care ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

คณะวิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ Daisuke Aoki และ Takashi Iwata อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา Keio University School of Medicine ร่วมกับ Yutaka...

12/01/2021

PRESS RELEASE Research Findings

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us