พรมมิ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

CPD CPE

12/10/2021

ภก. สันตชัย ณ นคร

พรมมิเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงทางด้านการบำรุงระบบประสาท และการส่งเสริมความจำให้ดีมากขึ้น ซึ่งใช้กันเป็นระยะเวลานานทั้งในทางการแพทย์แผนไทย และต่างประเทศซึ่งพบได้ในตำรับยาต่าง ๆ

Related News

Favipiravir (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

Favipiravir เป็นยาที่พิจารณาใช้ในกรณีที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus)สายพันธุ์ใหม่ ยาจะมีฤทธิ์ต้านไวรัสได้ต้องถูกเปลี่ยนแปลงใ...

23/07/2021

CPD CPE

พลูคาว (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

พลูคาวเป็นผักพื้นบ้านของไทย ใช้ใบอ่อนรับประทานเป็นผัก นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากพลูคาวในยาแผนโบราณและยาพื้นบ้านมาเป็นเวลานาน โดยใช้ใบเป็นยาแก้กามโรค ท...

03/09/2021

CPD CPE

ผลมะตูม: ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ผลมะตูม (Bael fruit) ได้จากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aegle marmelos (L.) Corrêa อยู่ในวงศ์ Rutaceae มีสรรพคุณบำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสีย แก้บิ...

15/03/2021

CPD CPE

ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ไล่หรือกำจัดยุง และแมลงต่างๆ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ยุงลายเป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสหลายชนิด สองสปีชีส์ที่เป็นพาหะสำคัญที่สุดที่ส่งผ่านไวรัส คือ Aedes aegypti และ Aedes albopictus ซึ่งส่งผ่านไวรัสที่ก่...

06/10/2020

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us