คุณภาพการนอนส่งผลต่อการเกิด CKD ในผู้ป่วยเบาหวาน

MEDICAL Internal Medicine : Diabetology

19/10/2021

Medical Tribune

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease; CKD) คำถามคืออะไรที่ส่งผลให้ไตของผู้ป่วยเบาหวานทำงานถดถอยลง Hidenori Koyama หัวหน้าศาสตราจารย์จาก Department of Diabetes, Endocrinology and Clinical Immunology, Hyogo College of Medicine และคณะใช้ข้อมูลจากการศึกษาแบบ prospective cohort study ชื่อ Hyogo Sleep Cardio-Autonomic Atherosclerosis (HSCAA) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไตที่ลดลงในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เป็น CKD จากนั้นเผยแพร่ผลลัพธ์ลงในวารสาร Scientific Reports (2021; 11: 19048) ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการนอนหลับที่ต่ำและความบกพร่องของระบบประสาทอัตโนวัติ (autonomic dysfunction) เกี่ยวข้องกับการทำงานของไตที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Related News

การวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเหงื่อแบบ real-time

นักวิจัยจาก Penn State University พัฒนาหน้าจอมอนิเตอร์แบบสวมใส่ ที่จะช่วยวัดระดับกลูโคสจากเหงื่อได้แบบ real-time เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องวัดระ...

04/11/2021

MEDICAL Medtech

ปัจจัยที่ใช้ทำนายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

ผู้ป่วย slowly progressive type 1 insulin-dependent diabetes mellitus (SPIDDM) ที่ positive ต่อ anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) ซึ่งเป็น autoan...

20/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

สมาคมญี่ปุ่นออกคำเตือนเรื่องการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในช่วง home isolation เกิดภาวะ diabetic ketoa...

09/09/2021

MEDICAL COVID-19

alendronate ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานถึง 36%

มีการศึกษายืนยันแล้วว่าการใช้ยา alendronate ที่รักษาโรคกระดูกพรุนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ถึง 36% การศึกษานี้จัดทำโดย Rikke Vi...

26/10/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us