ยารักษา ADHD ช่วยให้อาการ apathy ในผู้ป่วย AD ดีขึ้น

MEDICAL Internal Medicine : Neurology

15/10/2021

Medical Tribune

methylphenidate ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นยารักษาโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) คาดว่าจะช่วยให้อาการ apathy (เซื่องซึม เฉยเมย) ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease; AD) ดีขึ้น โดยจะไปเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาท เช่น norepinephrine และ dopamine ดังนั้น Jacobo Mintzer จาก Ralph H. Johnson VA Medical Center / Medical University of South Carolina และคณะจากสหรัฐอเมริกาได้ศึกษา ADMET 2 ซึ่งเป็นการศึกษา phase III, multicenter, placebo-controlled, randomized controlled trial (RCT) เพื่อประเมินผลของ methylphenidate ต่ออาการ apathy ในผู้ป่วย AD จากนั้นเผยแพร่ผลลัพธ์ดังกล่าวในวารสาร JAMA Neurology (ฉบับออนไลน์, 27 กันยายน ค.ศ. 2021) พบว่ามี NPI apathy score ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก

Related News

ความวิตกกังวลเป็นปัจจัยที่เร่งการดำเนินของภาวะ mild cognitive impairment ไปเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือไม่

Mild cognitive impairment (MCI) คือ ระยะก่อนเกิดโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease; AD) มักทำให้เกิดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า Jenny L. Ulber และคณะ จา...

18/12/2020

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us