6 ความคิดเห็นต่อ AI ทางการแพทย์จากมุมมองของผู้ป่วย

MEDICAL Medtech

14/10/2021

Medical AI Times.

ในขณะที่การใช้ AI ดูแลสุขภาพกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีคนกังวลเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี ทีมศึกษาจาก Mayo Clinic สหรัฐอเมริกาจึงทำ focus group ในกลุ่มประชากรผู้ป่วย ผลลัพธ์ที่ได้เผยแพร่ลงในวารสาร npj Digital Medicine

Related News

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

ผู้ป่วยในที่ตรวจโดยแพทย์ part-time มีอัตราการเสียชีวิตสูง

Hirotaka Kato จาก Graduate School of Health Management, Keio University และ Yusuke Tsugawa รองศาสตราจารย์จาก University of California, Los Angeles ร่ว...

04/10/2021

MEDICAL

University of Kansas - แนะนำหลักสูตร AI เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ด้าน osteopathy

คำว่า “osteopathy” เริ่มได้ยินมากขึ้นในญี่ปุ่น และอาจเข้าใจได้ในความหมายและบริบทที่คล้ายกับ seikotsu (การนวดกระดูก) และ seitai (การจัดกระดูก) ของญี่ปุ...

16/06/2021

MEDICAL Medtech

“Recover X” แพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก – spin out จาก AMA

“Health2047” บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใน Silicon Valley ซึ่งมีฐานอยู่ที่ American Medical Association (AMA) กำลังเปิดตัวสตาร์ทอัปใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โ...

21/10/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us