ตรวจจับคนเมากัญชาด้วยสมาร์ตโฟน

MEDICAL Medtech

12/10/2021

Medical AI Times.

ทีมศึกษาร่วมระหว่าง Stevens Institute of Technology และ Rutgers University ใช้เทคโนโลยี sensor data ของสมาร์ตโฟนเพื่อสร้าง machine learning model เพื่อระบุเวลาเสพกัญชาในสภาพแวดล้อมจริง (real-world environment) ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Drug and Alcohol Depedence ในรูปแบบรายงานที่ไม่ยาว แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของการตรวจหาและจัดการกับผู้ติดสารเสพติด

Related News

การมีอยู่ของ AI ขัดขวาง "ความตั้งใจของนักศึกษาแพทย์ที่อยากเป็นนักรังสีวิทยา"

ผู้เชี่ยวชาญในสาขารังสีวิทยาทราบเป็นอย่างดีถึงประสิทธิภาพของ AI ทางการแพทย์ และเต็มใจที่จะยอมรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานผลการ...

29/10/2021

MEDICAL Radiology

AI คัดกรองโรคอัลไซเมอร์ด้วยคำศัพท์

โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหลักของภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (cognitive decline) จำนวนผู้ป่วยสูงวัยที่เพิ่มขึ้นจึงกลายเป็นความท้าทายทางการแพทย์ การตร...

19/07/2021

MEDICAL Medtech

อย.สหรัฐฯ หนุนฉีด ‘โมเดอร์นา’ โดสกระตุ้นในผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยง

วอชิงตัน, 15 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (14 ต.ค.) คณะที่ปรึกษาด้านวัคซีนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉ...

15/10/2021

MEDICAL COVID-19

ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout) ของแพทย์แต่ละเชื้อชาติแตกต่างกันอย่างไร

แม้จะมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับแพทย์ที่เข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome) แต่ก็มีการศึกษาเพียงไม่กี่งานเท่านั้นที่ตรวจสอบความแตกต่างทางเชื้อ...

25/08/2020

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us