ตรวจสอบลักษณะทางคลินิกของ MIS-A ที่เกี่ยวกับโรค COVID-19

MEDICAL COVID-19

12/10/2021

Medical Tribune

ในขณะที่ multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งมีอาการคล้ายโรคคาวาซากิในเด็กกำลังได้รับความสนใจ ก็มีรายงานของ MIS-A ซึ่งมีอาการคล้ายกับ MIS-C ปรากฏในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา Pragna Patel และคณะจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ทำ systematic review โดยใช้รายงานของ MIS-A ที่มีก่อนหน้านี้ จากนั้นรายงานผลลัพธ์ของการศึกษานี้ในวารสาร JAMA Network Open (2021; 4: e2126456) พบว่าผู้ป่วยจะมีอาการ เช่น มีไข้ ความดันโลหิตต่ำ พบ cardiac dysfunction และมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 7%

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us