ป่วยเป็นโรคเบาหวานนาน เสี่ยงเป็นวัณโรค

MEDICAL Internal Medicine : Diabetology

11/10/2021

Medical Tribune

Jung Eun Yoo จาก Seoul National University Hospital และคณะจากประเทศเกาหลีใต้ ได้ศึกษาความเชื่อมโยงของโรคเบาหวานและวัณโรค (tuberculosis; TB) โดยใช้ข้อมูลจาก National Health Insurance System ประเทศเกาหลีใต้ จากผลลัพธ์ทำให้ทราบว่าความเสี่ยงที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเป็น TB สูงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ความเสี่ยงดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผลลัพธ์ของการศึกษานี้เผยแพร่ลงในวารสาร JAMA Network Open (2021; 4: e2126099) โดยระบุว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ที่มี fasting plasma glucose (FPG) 202 mg/dL ขึ้นไปเสี่ยงที่จะเป็น TB สูงกว่าคนที่มี FPG ต่ำ

Related News

การติดเชื้อวัณโรคเป็นเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ในปัจจุบันยังเป็นที่สงสัยว่าทำไมจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ...

30/06/2021

MEDICAL COVID-19

การวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเหงื่อแบบ real-time

นักวิจัยจาก Penn State University พัฒนาหน้าจอมอนิเตอร์แบบสวมใส่ ที่จะช่วยวัดระดับกลูโคสจากเหงื่อได้แบบ real-time เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องวัดระ...

04/11/2021

MEDICAL Medtech

ปัจจัยที่ใช้ทำนายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

ผู้ป่วย slowly progressive type 1 insulin-dependent diabetes mellitus (SPIDDM) ที่ positive ต่อ anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) ซึ่งเป็น autoan...

20/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

สมาคมญี่ปุ่นออกคำเตือนเรื่องการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในช่วง home isolation เกิดภาวะ diabetic ketoa...

09/09/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us