การทำ network analysis เพื่อทำนายเด็กที่มีอาการป่วยทางจิตระยะเริ่มต้น

MEDICAL Medtech

11/10/2021

Medical AI Times.

มีงานศึกษาชี้ให้เห็นว่าการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม (microdeletions) คู่ที่ 22 จะเกิดขึ้นประมาณ 1 ใน 4,000 คนและอาจนำไปสู่การพัฒนาของความผิดปกติทางจิตเวช เช่น โรคจิตเภทหลังจากวัยหนุมสาว อย่างไรก็ตาม คาดว่าประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรจะป่วยด้วยโรคจิตเภท และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุว่าใครเสี่ยงที่จะป่วย ดังนั้นเพื่อตรวจหา "ความเสี่ยงที่เด็กจะพัฒนาอาการป่วยทางจิตในอนาคต" ทีมศึกษาจาก University of Geneva (UNIGE) จึงศึกษาหัวข้อนี้โดยการใช้ AI tools

Related News

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลในผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง

แพทย์มักจ่ายยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (lower respiratory tract infection; LRTI) แบบไม่ซับซ้อน (uncomplicated LRTI)...

19/10/2021

MEDICAL Pediatrics

ค้นพบ biomarker วินิจฉัยโรคจิตเภทที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มการศึกษาจากความร่วมมือระหว่าง Yoshio Goshima ศาสตราจารย์จาก Department of Molecular Pharmacology and Neurobiology, Yokohama City University Gradu...

26/08/2021

MEDICAL Psychiatry

ทำนายอาการ COVID-19 จากเส้นทางการส่งผ่านโปรตีน

จากการพูดคุยถึงภาวะแทรกซ้อนและผลสืบเนื่องของโรค COVID-19 ยังคงเป็นที่สงสัยว่าทำไมจึงเกิดขึ้นกับแค่ผู้ป่วยบางราย กลุ่มวิจัยที่นำโดย Georgia Institute o...

08/11/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us