ใช้รายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยปรับปรุงประสิทธิภาพของ AI วิเคราะห์ภาพ

MEDICAL Medtech

08/10/2021

Medical AI Times.

กลุ่มการศึกษาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) กำลังให้ความสนใจกับรายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัย (radiology report) ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับภาพทางการแพทย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของ AI วิเคราะห์ภาพที่ช่วยในด้านรังสีวิทยา ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยจากการวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน ทั้งรูปภาพและตัวอักษร คือแนวทางใหม่ของการพัฒนาความสามารถของ AI

Related News

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

University of Kansas - แนะนำหลักสูตร AI เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ด้าน osteopathy

คำว่า “osteopathy” เริ่มได้ยินมากขึ้นในญี่ปุ่น และอาจเข้าใจได้ในความหมายและบริบทที่คล้ายกับ seikotsu (การนวดกระดูก) และ seitai (การจัดกระดูก) ของญี่ปุ...

16/06/2021

MEDICAL Medtech

การตรวจ COVID-19 ด้วยความแม่นยำจากรายการตรวจเลือดมาตรฐาน

ตามรายงานการศึกษาที่เผยแพร่ทางออนไลน์จากวารสาร Biomedical Signal Processing and Control พบว่าการวินิจฉัยโรค COVID-19 จากรายการตรวจเลือดมาตรฐานที่เป็น ...

30/11/2021

MEDICAL COVID-19

AI Model ทำนายความเสี่ยงและการเสียชีวิตจากโรค COVID-19

ทีมศึกษาจาก Huazhong University of Science and Technology เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ประเมินปัจจัยทำนายที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 และสร้า...

27/07/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us