พบหลักฐานยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอายุของความสามารถในการกำจัดยาของตับในผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก

PRESS RELEASE Research Findings

08/10/2021

Chiba University

คณะวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ Akihiro Hisaka จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ได้ศึกษาความสามารถในการกำจัดยาของตับที่เปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ด้วยการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลยา 18 ชนิดด้วยวิธีจำเพาะ จึงทำให้ทราบเป็นครั้งแรกว่าความสามารถของการกำจัดยาจะลดลง 0.8% เมื่อเข้าสู่อายุ 40 ปี

Related News

Imfinzi plus tremelimumab significantly improved overall survival in HIMALAYA Phase III trial in 1st-line unresectable liver cancer

Positive high-level results from the HIMALAYA Phase III trial showed a single, high priming dose of tremelimumab added to Imfinzi (durvalumab) demonst...

21/10/2021

PRESS RELEASE Research Findings

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us